En marxa el primer servidor Voip Guifi de l’empordà

Després de varis intents per instal.lar Asterisk sobre Ubuntu 10.10…. m’he rendit i he instal.lat de cero el Elastix….

Es molt senzill d’instal.lar i de configurar, el volia ficar amb una virtual, però al final l’he ficat en un pc dedicat…

Si algú vol una extensió, que me la demani….

Properament posarem en marxa varis trunks per unir-lo a vàries centraletes més

Salut !!

Share

Instal.lar Zoneminder a Ubuntu 10.10

Zoneminder, es actualment un dels millors “softwares” lliures per poder monitorar camares de vigilància amb multiples configuracions.

L’acabo d’instal·lar a un dels meus servidors per poder deixar gravant les imatges de seguretat de vàries càmeres que tinc dins la xarxa guifi.net.

Us deixo pas a pas la forma de fer-ho mitjançant un script que he trobat per la xarxa….

Instal.l ar zoneminder:
Entrar a la consola amb mode root:

sudo su

Crear el Pada script:

nano pada.sh

Ara pots fer un copia i enganxa del següent dins el fitxer:

#!/bin/sh
# ZoneMinder 1.24.2 installation script
#
# Copyright (C) 2010 Chris “Pada” Kistner
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or
# modify it under the terms of the GNU General Public License
# as published by the Free Software Foundation; either version 2
# of the License, or (at your option) any later version.

echo “— Checking for root privileges…”
if [ “`whoami`” != “root” ]; then
echo Error: This script requires root access
exit 1
fi

echo “— Installing extra codecs, which includes x264 support…”
apt-get -y install libavcodec-extra-52 libavformat-extra-52 libswscale-extra-0 libavfilter-extra-1

echo “— Installing ZoneMinder…”
apt-get -y install zoneminder

echo “— Adding ZoneMinder to Apache2…”
ln -s /etc/zm/apache.conf /etc/apache2/sites-enabled/zoneminder.conf
service apache2 restart

echo “— Adding alias for zoneminder service and fixing ZoneMinder startup…”
ln -s /etc/init.d/zoneminder /etc/init.d/zm
update-rc.d -f zoneminder remove
update-rc.d -f zm remove
update-rc.d zm defaults 92
service zm restart

echo “— Correcting SHM to 90% of memory…”
apt-get -y install coreutils bc
page_size=$(getconf PAGE_SIZE)
mem_bytes=$(awk ‘/MemTotal:/ { printf “%0.f”,$2 * 1024}’ /proc/meminfo)
mb=1048576
mem_bytes_mb=$(expr $mem_bytes / $mb)
shmmax=$(echo “$mem_bytes * 0.90” | bc | cut -f 1 -d ‘.’)
shmmax_mb=$(expr $shmmax / $mb)
shmall=$(expr $mem_bytes / $page_size)
shmmax_cur=$(sysctl -n kernel.shmmax)
shmmax_cur_mb=$(expr $shmmax_cur / $mb)
shmall_cur=$(sysctl -n kernel.shmall)
echo “– Total memory = $mem_bytes B = $mem_bytes_mb MB”
echo “– Page size = $page_size B”
echo “– Current kernel.shmmax = $shmmax_cur B = $shmmax_cur_mb MB”
echo “– Current kernel.shmall = $shmall_cur pages”
if [ “$shmmax” -eq “$shmmax_cur” ] && [ “$shmall” -eq “$shmall_cur” ]; then
echo “– Recommended shm values already set”
else
echo “– Recommended: kernel.shmmax = $shmmax B = $shmmax_mb MB”
echo “– Recommended: kernel.shmmall = $shmall pages”
file=/etc/sysctl.conf
if [ “`grep “^kernel\.shmmax” $file -c`” != “0” ]; then
echo “– Replacing: kernel.shmmax in $file”
sed “s/^kernel\.shmmax.*$/kernel.shmmax=$shmmax/g” -i $file
else
echo “– Adding: kernel.shmmax to $file”
echo kernel.shmmax=$shmmax >> $file
fi
if [ “`grep “^kernel\.shmall” /etc/sysctl.conf -c`” != “0” ]; then
echo “– Replacing: kernel.shmall in $file”
sed “s/^kernel\.shmall.*$/kernel.shmall=$shmall/g” -i $file
else
echo “– Adding: kernel.shmall to $file”
echo kernel.shmall=$shmall >> $file
fi
echo “– Using: new sysctl values”
sysctl -p
fi

# Done
echo “— Done.”

Fet el pada.sh ara cal donar permisos d’execució:

chmod 744 pada.sh

L’instal.lem executant script

./pada.sh

Afegim www-data user:

adduser www-data video

Rebootem:

reboot

Ja el tenim, ara el podem obrir amb firefox per exemple:

ttp://localhost/zm
Share

Solució al error al ssh ” WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! “

Segurament us heu trobat amb el seguent missatge al intentar accedir a un servidor :

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@    WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!     @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that the RSA host key has just been changed.
The fingerprint for the RSA key sent by the remote host is
2c:26:8a:dd:91:9f:09:ed:a3:79:36:79:74:c1:9b:ff.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in /home/david/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
Offending key in /home/david/.ssh/known_hosts:8
RSA host key for 10.139.162.10 has changed and you have requested strict checking.
Host key verification failed.

La solució es remoure la key del servidor en qüestió….

Remove keys

Fer servir la opció -R per treure totes les keys del hostname del know_hosts.

$ ssh-keygen -R {server.name.com}
$ ssh-keygen -R {ssh.server.ip.address}
$ ssh-keygen -R server.example.com

Salut !!

Share