Nat rang 192.168.1.0 per mikrotik

Amb el codi seguent fem el nat d’un rang privat de 192.168.1.0 al ether 1 d’una rb mikrotik, tansols heu de canviar-hi la gateway que esta en vermell,per la vostra…

# Device has firewall (setting up as CPE)
/ip route add gateway=10.140.91.1
/interface ethernet set ether1 arp=proxy-arp
/ip address
:foreach i in [find address=”192.168.1.1/24“] do={remove $i}
/ip address add address=192.168.1.1/24 network=192.168.1.0 broadcast=192.168.1.255 interface=ether1 comment=”” disabled=no
:delay 1
/ip pool
:foreach i in [find name=private] do={remove $i}
add name=”private” ranges=192.168.1.100-192.168.

1.200
:delay 1
/ip dhcp-server
:foreach i in [find name=private] do={remove $i}
add name=”private” interface=ether1 lease-time=3d address-pool=private bootp-support=static authoritative=after-2sec-delay disabled=no
:delay 1
/ip dhcp-server network
:foreach i in [find] do={remove $i}
add address=192.168.1.0/24 gateway=192.168.1.1 netmask=24 dns-server=10.139.38.2,10.139.98.66 domain=”guifi.net” comment=””
:delay 1
/ip dhcp-client
:foreach i in [find] do={remove $i}
:delay 1
/ip firewall nat
:foreach i in [find] do={remove $i}
:delay 1
add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade comment=”” disabled=no
/ip firewall filter
:foreach i in [find] do={remove $i}
add chain=input connection-state=established action=accept comment=”Allow Established connections” disabled=no
add chain=input protocol=udp action=accept comment=”Allow UDP” disabled=no
add chain=input src-address=”192.168.1.0/24” action=accept comment=”Allow access to router from known network” disabled=no
add chain=input protocol=tcp dst-port=22 action=accept comment=”Allow remote ssh” disabled=no
add chain=input protocol=udp dst-port=161 action=accept comment=”Allow snmp” disabled=no
add chain=input protocol=tcp dst-port=8291 action=accept comment=”Allow remote winbox” disabled=no
add chain=input protocol=icmp action=accept comment=”Allow ping” disabled=no
add chain=forward connection-state=established action=accept comment=”Allow already established connections” disabled=no
add chain=forward connection-state=related action=accept comment=”Allow related connections” disabled=no
add chain=forward src-address=”192.168.1.0/24” action=accept comment=”Allow access to router from known network” disabled=no
add chain=input protocol=tcp connection-state=invalid action=drop comment=”” disabled=no
add chain=forward protocol=tcp connection-state=invalid action=drop comment=”Drop invalid connections” disabled=no
add chain=forward action=drop comment=”Drop anything else” disabled=no
add chain=input action=drop comment=”Drop anything else” disabled=no
:delay 1
Share

Recuperar backup de Mikrotik amb telnet

A vegades ens trobem que tenim un supernode que ens queda aillat per algun fallo amb les rutes, i volem accedir-hi remotament per reiniciar-lo o recarregar la darrera configuracio bona guardada.

Primer de tot mirem d’entrar amb winbox al supernode d’on penja i accedim a /utilitats/telnet i podem accedir de vàries formes, o per mac telnet amb la mac remota o amb telnet a la 172 remota.

Un cop dins, posem user i password i si volem rebotar-la fem un /system reboot

Si rebotant no fem prou, si tenim un backup bo guardat, el podem carregar-lo… un cop dins remotament seguint les passes anteriors, podem fer:

/file print (per veure els fitxers de backups guardats)

[MikroTik] file> print
 # NAME            TYPE  SIZE  CREATION-TIME
 0 test.backup        bakcup 22727 mar/26/2002 13:02:55

[MikroTik] system backup> load name=test

Restore and reboot? [y/N]:

Salut !!
Share

Instal.lar impressora Brother al Ubuntu

Com ja sabeu, el linux quant funciona (es impressionant) pero per arribar a tenir-ho tot una mica en condicions, a vegades ens cauen gotes de suor….

Simplement instal.lar una impressora, a vegades pot ser mission imposible ! Ara us explico el que tinc que fer per instal·lar la meva brother MFC-490CW

 1. Descarreguem el driver 1º corresponent d’ aquí
 2. L’instal.lem:
  sudo dpkg -i nombredeldriver1º.deb
 3. Si dona error a crear carpeta, la creem manualment:
  sudo mkdir -p /rutadelacarpeta
  Per exemple:
  sudo mkdir -p /var/spool/lpd/DCP310CN
  I intentem tornar a instal.lar el driver:
  sudo dpkg -i nombredeldriver1º.deb
 4. Un cop instal.lat amb èxit, anem per el driver 2º d’aquí
 5. L’instal.lem:
  sudo dpkg -i nombredeldriver2º.deb
 6. Si diu que necesita csh: ****** ERROR: csh is required. ******, l’instal.lem i tornem a provar:
  sudo apt-get install csh
  sudo dpkg -i nombredeldriver.deb
 7. Configurem la impresora
  • Si l’impressora està en xarxa es necessari tenir el samba:
   sudo apt-get install samba smbfsObrim el menú d’impressores (inici>sistema>administració>impressores). Hauria d’aparèixer la nostra. Seleccionem impresora de xarxa UNIX (LPD), y a Host posem la ip de la impressora.

Sort !!!!

Share