Nou Ubuntu 11.10 amb entorn Unity amb 2 monitors

Ha costat una mica configurar-ho, la questió es que tinc una tarja gràfica Nvidia 8500 amb dues sortides per 2 monitors i al final he aconsseguit configurar-ho igual com ho tenia abans amb l’entorn Gnome…. us deixo el fitxer /etc/X11/xorg.conf amb la configuració que m’ha funcionat tal com volia

Section “Monitor”
Identifier     “Monitor0”
VendorName     “Unknown”
ModelName      “Acer V223HQ”
HorizSync       31.0 – 84.0
VertRefresh     56.0 – 75.0
Option         “DPMS”
# HorizSync source: edid, VertRefresh source: edid
EndSection

Section “Screen”
Identifier     “Screen0”
Device         “Device0”
Monitor        “Monitor0”
Option         “TwinView” “1”
Option         “TwinViewXineramaInfoOrder” “CRT-0”
Option         “metamodes” “CRT-0: nvidia-auto-select +1920+0, CRT-1: nvidia-auto-select +0+0”
DefaultDepth    24
SubSection “Display”
Depth       24
EndSubSection
EndSection

Section “Module”
Load           “dbe”
Load           “extmod”
Load           “type1”
Load           “freetype”
Load           “glx”
EndSection

Section “InputDevice”
Identifier     “Mouse0”
Driver         “mouse”
Option         “Protocol” “auto”
Option         “Device” “/dev/psaux”
Option         “Emulate3Buttons” “no”
Option         “ZAxisMapping” “4 5”
EndSection

Section “InputDevice”
Identifier     “Keyboard0”
Driver         “kbd”
# generated from default
EndSection

Section “ServerLayout”
Identifier     “Layout0”
Screen      0  “Screen0” 0 0
InputDevice    “Keyboard0” “CoreKeyboard”
InputDevice    “Mouse0” “CorePointer”
EndSection

Section “Device”
Identifier     “Device0”
Driver    “nvidia”
Option    “NoLogo”    “True”
#    Driver         “nvidia”
#    VendorName     “NVIDIA Corporation”
#    BoardName      “GeForce 8400 GS”
EndSection

Section “ServerFlags”
Option         “Xinerama” “0”
EndSection

Share

Seguim amb Ubiquiti… ara les Aircam

No fa gaire aquesta coneguda marca americana ha tret al mercat unes càmeres ip megapixel a un preu revolucionari per les prestacions que donen… el software es gratuït i compatible amb Linux.

Hi ha el software que es diu Airvision i el Airvision-nvr, aquest ultim transforma el pc amb un gravador. Per instal·lar-ho es senzill gràcies als repositoris d’ubiquiti.

Afegim el repositori:

nano /etc/apt/sources.list

## Ubiquiti AirVision and AirVision NVR
deb http://www.ubnt.com/downloads/airvision/apt oneiric ubiquiti 

 

Canviar <release> per:

oneiric for 11.10
natty for 11.04
maverick for 10.10
squeeze for Debian 6.0.x

Ens baixem la key

wget -O - http://www.ubnt.com/downloads/airvision/apt/airvision.gpg.key | sudo apt-key add -

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade

Instalem Java i flash

sudo apt-get install openjdk-6-jre
sudo apt-get install flashplugin-installer

sudo apt-get install airvision  (soft cams)

sudo apt-get install airvision-nvr (soft grabacio)

– Install Java 6 and Adobe Flash:

sudo apt-get install openjdk-6-jre
sudo apt-get install flashplugin-installer

Ja hi podem accedir amb la ip del server:7443

Una bona cosa a afegir es automatitzar que cada 10 dies per exemple a les 5 de la matinada esborri les imatges guardades, d’aquesta manera evitem que es quedi el disc ple…

sudo crontab -e
0 5 * * * find /var/cache/airvision-nvr/images/* -mtime +10 -exec rm {} \;

Salut   !!!!

Share

Ubiquiti AirControl al server Linux debian/ubuntu

Tenim disponible gratuitament el software de control dels nostres dispositius Ubiquiti, us deixo les passes a seguir per la seva instal.lació en un Linux debian/ubuntu

apt-get update
aptitude update
aptitude install java6-runtime-headless
aptitude install jsvc
cd /tmp
descarreguem el software: wget (wget http://www.ubnt.com/downloads/aircon…3-beta_all.deb) l’adressa fiquem l’actual, es pot mirar al seguent post per quina versió van http://forum.ubnt.com/showpost.php?p=177840&postcount=1
instalem amb dpkg (dpkg -i aircontrol_1.3.3-beta_all.deb)

Ja el tenim muntat i a punt per fer-lo anar amb la ip del server:9080

Si us dona error al iniciar Java, cal editar el seguent…

nano “/etc/init.d/aircontrol”
Canvia la linea “JAVA HOME=” per el seguent “JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre”
/etc/init.d/aircontrol start

Salut !

Share

Convertinc màquines virtuals de Virtualbox (.vdi) a VMWare (.vmdk)

Bon any 2012 a tots !!

He començat l’any jugant amb màquines virtuals i en tenia alguna amb el VirtualBox i m’interessa passar-la al meu nou server amb VMWare, aquí tenius les passes que he seguit:

Anem a convertir una imatge de Vmware a VirtualBox

$qemu-img convert SistemaOperativo.vmdk /tmp/SistemaOperativo.bin

Ara fem servir VirtualBox Manage per convertir la imatge de .bin a .vdi

$VBoxManage convertdd /tmp/debian.bin debian.vdi

Si volguessim fer-ho al revés o sigui convertir de Virtualbox a Vmware primer convertim l’arxiu de .vdi a .raw

$vboxmanage internalcommands converttoraw debian.vdi debian.raw

I després fem servir Qemu per passar a .vmdk

$qemu-img convert -O vmdk debian.raw debian.vmdk

Salut !! i recordeu que si us falta algún paquet, cal fer un apt-get install xxxx

 

Share