Com instalar Ubiquiti UniFi en una debian

Primer ens cal tenir mongoDB 1.6.1 o superior, per instalar-ho….

sudo apt-key adv –keyserver keyserver.ubuntu.com –recv 7F0CEB10

deb http://downloads-distro.mongodb.org/repo/ubuntu-upstart dist 10gen   (ubuntu)

deb http://downloads-distro.mongodb.org/repo/debian-sysvinit dist 10gen    (debian)

sudo apt-get update

sudo apt-get install mongodb-10gen

Ara anem per afegir el repositori…

editem /etc/apt/sources.list i afegim:

## Ubuntu Maverick (10.10):
deb http://www.ubnt.com/downloads/unifi/distros/deb/maverick maverick ubiquiti
## Ubuntu Lucid (10.4):
deb http://www.ubnt.com/downloads/unifi/distros/deb/lucid lucid ubiquiti
## Ubuntu Karmic (9.10):
deb http://www.ubnt.com/downloads/unifi/distros/deb/karmic karmic ubiquiti
## Ubuntu Jaunty (9.4):
deb http://www.ubnt.com/downloads/unifi/distros/deb/jaunty jaunty ubiquiti
## Debian Lenny (5.0):
deb http://www.ubnt.com/downloads/unifi/distros/deb/lenny lenny ubiquiti
## Debian Squeeze (6.0):
deb http://www.ubnt.com/downloads/unifi/distros/deb/squeeze squeeze ubiquiti

Guardem i a fegim GPG Key

sudo apt-key adv –keyserver keyserver.ubuntu.com –recv C0A52C50

i somhi…

apt-get update
apt-get install unifi
apt-get upgrade

Per accedir-hi:     https://<unifi_ip>:8443/

Salut !!!

Share

Desabilitar IPV6 a Ubuntu server

El IPV6 es pot desabilitar sense necessitat de reiniciar el pc de la seguent manera….

Agreguem al seguent arxiu /etc/sysctl.conf

#disable ipv6
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1

Guardem i executem:

sysctl -p

Podem comprovar que ha quedat desabilitat de la següent manera

Amb IPV6 Actiu

lo        Link encap:Bucle local
Direc. inet:127.0.0.1  Másc:255.0.0.0
Dirección inet6: ::1/128 Alcance:Anfitrión
ACTIVO BUCLE FUNCIONANDO  MTU:16436  Métrica:1

Amb IPV6 INACTIU:

lo        Link encap:Bucle local
Direc. inet:127.0.0.1  Másc:255.0.0.0
ACTIVO BUCLE FUNCIONANDO  MTU:16436  Métrica:1

Salut !!!

Share