Els deu arguments clau per rebatre les mentides dels que diuen que Catalunya no formarà part de la Unió Europea

Doncs vinga, una mica de política 🙂 o de país …. farem un una mica de “kit-kat” al mig de tants d’articles informàtics jajaja

1.  Cap norma del Tractat de la UE regula què succeeix en cas de
dissolució d’un Estat membre. En tot cas és una situació nova que
caldrà resoldre en base al dret internacional. El President de la UE
així ho ha reconegut.
2.  En cas que es consideri que els estats resultants hagin de ser
ratificats per unanimitat dels estats actuals, aquesta situació afectarà
per igual a les dues parts (Catalunya i la resta d’Espanya) ja que en
separar-se cap de les dues assumeix íntegrament la subjectivitat de
l’Estat espanyol.

3.  El conveni de Viena regula clarament que la separació d’un estat en
dos o més implica de facto que els nous membres assoleixen els
mateixos tractats internacionals que tenia l’estat originari. En el cas
català assumirem de facto el tractat de Schengen que permet la lliure
circulació de béns, capitals i persones. Per tant no hi ha cap
possibilitat que hi hagi aranzels amb la UE. Els aranzels són
instruments del segle XIX. Avui la UE tendeix a reduir i eliminar els
aranzels amb tercers països com el Magrib, Rússia i molts altres.

4. L’adopció de l’euro en cap cas està condicionada a pertànyer o no a la
UE. De fet el Regne Unit no l’utilitza i és a la UE, i Andorra l’utilitza i no és
de la UE. Per tant utilitzar l’euro és voluntari, i ja és la moneda d’ús
corrent a Catalunya

5. La UE és una organització d’estats que té com a finalitat fer créixer al
màxim el mercat i el nombre d’estats que la integren, sempre que
compleixin els principis bàsics i les condicions establertes. No té cap
sentit que Catalunya n’estigués exclosa, atès que compleix les
condicions, té tradició europeista, serà aportadora neta als fons de
cohesió i és un motor econòmic i líder en creativitat.

6. És segur que la integració de Catalunya i la resta d’Espanya a la UE un
cop separats haurà de comportar negociacions per establir la nova
representació a les institucions, entre elles, el nombre de parlamentaris
que corresponen a uns i altres. Aquestes negociacions poden durar uns
mesos, però mentrestant operarem dins de la UE amb la mateixa moneda
i sense restriccions de circulació de béns, capitals i persones.

7. Catalunya és la comunitat de l’Estat espanyol amb major nombre de
multinacionals, gran part europees. Això és garantia que els governs
d’estats com França, Alemanya i el Regne Unit protegiran les seves
empreses per tal que no hi hagi en cap moment cap vuit legal i que hi
hagi plena continuïtat dins la UE.

8. La Catalunya estat serà aportadora neta a la caixa comuna, ja que
començarà com a setè estat amb major PIB de la UE, cosa que la fa
contribuïdor net.

9. En el context europeu actual, on es posa en qüestió el funcionament
de la UE, no interessa que algun estat quedi fora com passa amb
Noruega i Suïssa, que a més són dels més rics i competitius d’Europa.

10. La UE recull de forma clara que qualsevol estat de la UE que no
compleixi els principis democràtics sortirà automàticament de la UE.
Aquest seria el cas de l’actual Estat espanyol per exemple si el govern de
Madrid actua contra la voluntat d’un Parlament escollit democràticament.

Salut !!!

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *