SSH a partir d’ubuntu 16.04 per accedir a Mikrotiks

A partir de la nova versió de Openssh 7 hi ha incompatibilitat per poder treballar amb ssh contra mikrotiks.

Per solucionar això, caldria editar el fitxer /etc/ssh/ssh_config i afegir aquestes tres línees:

HostKeyAlgorithms ssh-dss
KexAlgorithms diffie-hellman-group1-sha1  
Ciphers aes128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr,aes128-cbc,3des-cbc

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *