Cambiar base de dades a Joomla!

Si heu canviat de servidor i al exportar la bbdd mysql i la web, teniu problemes per trobar la base de dades…. podeu fer el següent:

al site…../libraries/joomla/database/database/mysql.php

Dins de : __construct( $options )

Reemplaçar el següent codi :

$host= array_key_exists(‘host’, $options) ? $options[‘host’]: ‘localhost’;
$user= array_key_exists(‘user’, $options) ? $options[‘user’]: ”;
$password= array_key_exists(‘password’,$options)? $options[‘password’]: ”;
$database= array_key_exists(‘database’,$options)? $options[‘database’]: ”;
$prefix= array_key_exists(‘prefix’, $options)? $options[‘prefix’]: ‘jos_’;
$select= array_key_exists(‘select’, $options)? $options[‘select’]: true; */

Per aquest altre, forçant valors:

$host  = ‘localhost’;
$user  = ‘root’;
$password = ‘root’;
$database = [database_name]‘;
$prefix  = ‘jos_’;
$select  = true;

(cal substituir les dades per les vostres….)

Salut !!!!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *