David Samaniego i Casademont

xarxes i telecomunicacions

David Samaniego i Casademont

Canviar firmware Ubiquiti via SSH

Bones, ahir vaig tenir problemes per actualitzar una Rocket Prism aC Gen2 via web, la única manera va ser fer-ho via ssh:

Renombrem el firmware que volguem posar-li amb el nom fwupdate.bin

El copiem via scp a la carpeta /tmp de l’antena

scp fwupdate.bin ubnt@X.X.X.X:/tmp

Ja tansols queda entrar a l’antena via ssh i executar això.

ubntbox fwupdate.real -m /tmp/fwupdate.bin

Salut !!

Recuperar Fitxers SD corrupte

Bones,

Si has perdut informació d’algún SD o disc dur, per tal de recuperar les fotos, videos, fitxers d’un disc que no es monta i es corrupte, una de les maneres més fàcils amb Ubuntu es utilitzar testdisk, si no el tens instal.lat, es fàcil:

sudo apt-get install testdisk

Llavos tansols cal executar-lo desde la cònsola, escollir el /dev/sdb o el que vulguis recuperar i li especifiques una carpeta del teu home on vols que et gravi els fitxers que recupera…

També hi ha l’eina de photorec que es molt senzilla i tansols cal escollir el disc que vols comprovar i la carpeta del c on vols que ho guardi tot el que recupera

Sort !!

 

Nou Aircontrol 2.1 al Ubuntu 16.04 amb repositori

add-apt-repository -y ppa:webupd8team/java 
#
apt-get update 
#
apt-get -y install oracle-java8-installer oracle-java8-set-default

Pots escollir entre 32 bits i 64 bits

cd /tmp/
#
wget https://fw-download.ubnt.com/data/airControl/7ccb-unix64-v2.1.0-beta7-a7be9696018e496f9967445b2fa2794d.bin
chmod u+x 7ccb-unix64-v2.1.0-beta7-a7be9696018e496f9967445b2fa2794d.bin
#
./7ccb-unix64-v2.1.0-beta7-a7be9696018e496f9967445b2fa2794d.bin

Instal.lar samba a un linux

A vegades cal compartir alguna carpeta del servidor per tots els equips de casa de forma senzilla…. ho farem amb samba

apt-get install samba

mkdir public

chmod 777 public/

nano /etc/samba/smb.conf

On modifiquem el seguent:

workgroup = REDCASA

security = share

i al final del fitxer afegim la parrafada…..

[comun]

path = /public/

read only = no

security = share

null password = yes

case sensitive = no

comment = Carpeta publica accesible desde Web

guest ok = yes

browseable = yes

umask = 000

Reiniciem el servei….

service samba restart

Ja ho tindriem, ara tansols cal posar al client linux:

smb://ipdelservidor

o a un windows afegir la carpeta de xarxa:

net use Z: \\ipdelserver\nombrecarpetacompartida

 

 

Unifi Video i els ports utilitzats en diferents versions NVR

UniFi Video 3.1.x

Between Camera & NVR

 • 22 – SSH
 • 6666 – Live FLV for incoming Gen2 camera streams
 • 7080 – WebSockets/HTTP
 • 7443 – WebSockets/HTTPS

Between Client & NVR

 • 7080 – HTTP web UI & API
 • 7443 – HTTPS web UI & API
 • 7445 – Video over HTTP
 • 7446 – Video over HTTPS
 • 7447 – RTSP re-streaming via Controller

UniFi Video 3.0.x

 • 1935, by user (RTMP video)
 • 7443, by user (HTTPS), by camera (HTTPS)
 • 7080, by user (HTTP), by camera (HTTP)
 • 6666, by camera (video push)

airVision 2.x *

The following ports are used on airVision host:

 • 1935 (TCP), by user, RTMP (Video)
 • 7443 (TCP), by user, HTTPS
 • 7080 (TCP), by user, HTTP
 • 123 (UDP), by airCam, NTP

The following ports are used on airCam[X,Y,Z] device:

 • 554 (TCP), by airVision, RTSP
 • 22 (TCP), by airVision, SSH

* External or remote access using third-party applications (i.e. smart-phones apps) also requires an airVision account used for authentication enabled with PKI Key access (see airVision User Accounts tab for details) before any video data is allowed to be rendered (viewed) outside of the airVision management interfaces.
airVision 1.x

NVR to Camera: ports on camera

 • 80 (TCP), HTTP
 • 554 (TCP), RTSP

airVision to Camera: ports on camera

 • 80 (TCP), HTTP
 • 554 (TCP), RTSP
 • 10001 (UDP), UBNT Discovery Protocol (not necessary if/when devices are managed by hand)

airVision to NVR: ports on NVR

 • 7079 (TCP), HTTP
 • 9112 (UDP/TCP), UBNT Discovery Protocol

Browser to airVision management console: ports on airVision server (Forward these ports on firewall(s) to access airVision remotely.)

 • 7443 (TCP), HTTPS
 • 7080 (TCP), HTTP
 • 843 (TCP), Adobe Flash Policy

Crear llançadors al escriptori d’Ubuntu

Si voleu fer un estic “accés directe” tansols cal instal.lar el paquet

sudo apt-get install gnome-panel

Llavors podeu fer els que volgueu amb la comanda:

gnome-desktop-item-edit ~/Escriptori --create-new

I busqueu el programet dins /usr/bin/

També podeu fer que us llanci una aplicació com a root posant suda al davant

Salut !!

 

 

 

Instal.lar impressora Ricoh SP204 SFN amb Linux

Ricoh no dona suport a Linux… doncs cal que ens espavilem.

Us deixo material per poder-ho fer aquí

git clone https://github.com/madlynx/ricoh-sp100

Consell instal.lar els seguents paquets: cups-driver-gutenprint git, jbigkit-bin, printer-driver-foo2zjs

1) Open terminal, execute sh check-requirements script, you should see, that
all required components are correctly installed and available.

2) Install unavailable components

3) Copy `pstoricohddst-gdi` to cups’ filters directory (usually
/usr/lib/cups/filter).

4) Make sure it is executable by lp user and owned by root:root (i.e.
chown root:root pstoricohddst-gdi)

5) Add printer through CUPS’ web interface (usually
http://localhost:631/), click ‘Choose file’ and select one of provided PPD-files

6) Print!

A part d’això he tingut problema de permisos que he tingut que canviar amb:

chmod 755 /usr/lib/cups/filter/pstoricohddst-gdi

També hem faltava un paquet:

apt-get install jbigkit-bin

Sort !!!