Nou Ubuntu 11.10 amb entorn Unity amb 2 monitors

Ha costat una mica configurar-ho, la questió es que tinc una tarja gràfica Nvidia 8500 amb dues sortides per 2 monitors i al final he aconsseguit configurar-ho igual com ho tenia abans amb l’entorn Gnome…. us deixo el fitxer /etc/X11/xorg.conf amb la configuració que m’ha funcionat tal com volia

Section “Monitor”
Identifier     “Monitor0”
VendorName     “Unknown”
ModelName      “Acer V223HQ”
HorizSync       31.0 – 84.0
VertRefresh     56.0 – 75.0
Option         “DPMS”
# HorizSync source: edid, VertRefresh source: edid
EndSection

Section “Screen”
Identifier     “Screen0”
Device         “Device0”
Monitor        “Monitor0”
Option         “TwinView” “1”
Option         “TwinViewXineramaInfoOrder” “CRT-0”
Option         “metamodes” “CRT-0: nvidia-auto-select +1920+0, CRT-1: nvidia-auto-select +0+0”
DefaultDepth    24
SubSection “Display”
Depth       24
EndSubSection
EndSection

Section “Module”
Load           “dbe”
Load           “extmod”
Load           “type1”
Load           “freetype”
Load           “glx”
EndSection

Section “InputDevice”
Identifier     “Mouse0”
Driver         “mouse”
Option         “Protocol” “auto”
Option         “Device” “/dev/psaux”
Option         “Emulate3Buttons” “no”
Option         “ZAxisMapping” “4 5”
EndSection

Section “InputDevice”
Identifier     “Keyboard0”
Driver         “kbd”
# generated from default
EndSection

Section “ServerLayout”
Identifier     “Layout0”
Screen      0  “Screen0” 0 0
InputDevice    “Keyboard0” “CoreKeyboard”
InputDevice    “Mouse0” “CorePointer”
EndSection

Section “Device”
Identifier     “Device0”
Driver    “nvidia”
Option    “NoLogo”    “True”
#    Driver         “nvidia”
#    VendorName     “NVIDIA Corporation”
#    BoardName      “GeForce 8400 GS”
EndSection

Section “ServerFlags”
Option         “Xinerama” “0”
EndSection

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *