Recuperar Fitxers SD corrupte

Bones,

Si has perdut informació d’algún SD o disc dur, per tal de recuperar les fotos, videos, fitxers d’un disc que no es monta i es corrupte, una de les maneres més fàcils amb Ubuntu es utilitzar testdisk, si no el tens instal.lat, es fàcil:

sudo apt-get install testdisk

Llavos tansols cal executar-lo desde la cònsola, escollir el /dev/sdb o el que vulguis recuperar i li especifiques una carpeta del teu home on vols que et gravi els fitxers que recupera…

També hi ha l’eina de photorec que es molt senzilla i tansols cal escollir el disc que vols comprovar i la carpeta del c on vols que ho guardi tot el que recupera

Sort !!

 

Share

Nou Aircontrol 2.1 al Ubuntu 16.04 amb repositori

add-apt-repository -y ppa:webupd8team/java 
#
apt-get update 
#
apt-get -y install oracle-java8-installer oracle-java8-set-default

Pots escollir entre 32 bits i 64 bits

cd /tmp/
#
wget https://fw-download.ubnt.com/data/airControl/7ccb-unix64-v2.1.0-beta7-a7be9696018e496f9967445b2fa2794d.bin
chmod u+x 7ccb-unix64-v2.1.0-beta7-a7be9696018e496f9967445b2fa2794d.bin
#
./7ccb-unix64-v2.1.0-beta7-a7be9696018e496f9967445b2fa2794d.bin
Share

Permisos root/admin a usuaris Linux/Proxmox

Bones, si el que voleu es afegir usuaris amb permisos full a un proxmox:

Un cop creats al proxmox desde la mateixa interfície web com a user@pam, entreu per consola i feu:

pveum groupadd admin -comment “System Administrators”

pveum aclmod / -group admin -role Administrator

pveum usermod user@pam -group admin

Penseu a canviar user@pam per el vostre usuari.

Si el voleu afegir a un linux, podeu instal.lar el paquet sudo (apt-get install sudo) i afegir usuaris admins:

useradd -m -s /bin/bash -G sudo user

passwd user

Salut

Share

Wireshark a Ubuntu

Per si us cal esnifar alguna cosa….

sudo apt-get install wireshark
sudo groupadd wireshark
sudo usermod -a -G wireshark YOUR_USER_NAME
sudo chgrp wireshark /usr/bin/dumpcap
sudo chmod 750 /usr/bin/dumpcap
sudo setcap cap_net_raw,cap_net_admin=eip /usr/bin/dumpcap
sudo getcap /usr/bin/dumpcap
Share

Instal.lar samba a un linux

A vegades cal compartir alguna carpeta del servidor per tots els equips de casa de forma senzilla…. ho farem amb samba

apt-get install samba

mkdir public

chmod 777 public/

nano /etc/samba/smb.conf

On modifiquem el seguent:

workgroup = REDCASA

security = share

i al final del fitxer afegim la parrafada…..

[comun]

path = /public/

read only = no

security = share

null password = yes

case sensitive = no

comment = Carpeta publica accesible desde Web

guest ok = yes

browseable = yes

umask = 000

Reiniciem el servei….

service samba restart

Ja ho tindriem, ara tansols cal posar al client linux:

smb://ipdelservidor

o a un windows afegir la carpeta de xarxa:

net use Z: \\ipdelserver\nombrecarpetacompartida

 

 

Share

Unifi Video i els ports utilitzats en diferents versions NVR

UniFi Video 3.1.x

Between Camera & NVR

 • 22 – SSH
 • 6666 – Live FLV for incoming Gen2 camera streams
 • 7080 – WebSockets/HTTP
 • 7443 – WebSockets/HTTPS

Between Client & NVR

 • 7080 – HTTP web UI & API
 • 7443 – HTTPS web UI & API
 • 7445 – Video over HTTP
 • 7446 – Video over HTTPS
 • 7447 – RTSP re-streaming via Controller

UniFi Video 3.0.x

 • 1935, by user (RTMP video)
 • 7443, by user (HTTPS), by camera (HTTPS)
 • 7080, by user (HTTP), by camera (HTTP)
 • 6666, by camera (video push)

airVision 2.x *

The following ports are used on airVision host:

 • 1935 (TCP), by user, RTMP (Video)
 • 7443 (TCP), by user, HTTPS
 • 7080 (TCP), by user, HTTP
 • 123 (UDP), by airCam, NTP

The following ports are used on airCam[X,Y,Z] device:

 • 554 (TCP), by airVision, RTSP
 • 22 (TCP), by airVision, SSH

* External or remote access using third-party applications (i.e. smart-phones apps) also requires an airVision account used for authentication enabled with PKI Key access (see airVision User Accounts tab for details) before any video data is allowed to be rendered (viewed) outside of the airVision management interfaces.
airVision 1.x

NVR to Camera: ports on camera

 • 80 (TCP), HTTP
 • 554 (TCP), RTSP

airVision to Camera: ports on camera

 • 80 (TCP), HTTP
 • 554 (TCP), RTSP
 • 10001 (UDP), UBNT Discovery Protocol (not necessary if/when devices are managed by hand)

airVision to NVR: ports on NVR

 • 7079 (TCP), HTTP
 • 9112 (UDP/TCP), UBNT Discovery Protocol

Browser to airVision management console: ports on airVision server (Forward these ports on firewall(s) to access airVision remotely.)

 • 7443 (TCP), HTTPS
 • 7080 (TCP), HTTP
 • 843 (TCP), Adobe Flash Policy
Share