Desabilitar IPV6 a Ubuntu server

El IPV6 es pot desabilitar sense necessitat de reiniciar el pc de la seguent manera….

Agreguem al seguent arxiu /etc/sysctl.conf

#disable ipv6
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1

Guardem i executem:

sysctl -p

Podem comprovar que ha quedat desabilitat de la següent manera

Amb IPV6 Actiu

lo        Link encap:Bucle local
Direc. inet:127.0.0.1  Másc:255.0.0.0
Dirección inet6: ::1/128 Alcance:Anfitrión
ACTIVO BUCLE FUNCIONANDO  MTU:16436  Métrica:1

Amb IPV6 INACTIU:

lo        Link encap:Bucle local
Direc. inet:127.0.0.1  Másc:255.0.0.0
ACTIVO BUCLE FUNCIONANDO  MTU:16436  Métrica:1

Salut !!!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *